Services & Awards Services & Awards

Marine project services

Έχουμε 25ετή εμπειρία σε marine έργα, όπως ιδιωτικά yachts, yachts προς εμπορική εκμετάλλευση, κρουαζιερόπλοια, ferry boats και highspeed. Τα marine projects απαιτούν πολύ καλή οργάνωση και πειθαρχία εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας και της πολυπλοκότητάς τους. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε εκπαιδευτεί να διαχειριζόμαστε μεγάλους και περίπλοκους όγκους δουλειάς σε στενά χρονικά όρια. Παράλληλα, έχουμε μάθει να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σκάφους που σχεδιάζουμε.

Διαθέτουμε εκτενές, ενημερωμένο αρχείο υλικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών, εξειδικευμένων για marine κατασκευές. Ενημερωνόμαστε διαρκώς από τρέχοντα σεμινάρια και παρουσιάσεις νέων υλικών και τεχνικών. Διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και σχεδιαστικά προγράμματα.

Σχεδιάζουμε σύμφωνα με τους ανάλογους κανονισμούς (SOLAS 1974) και προδιαγράφουμε υλικά με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για marine χρήση.

Σε κάθε συνεργασία μας, επιδιώκουμε να έρθουμε κοντά στους εργοδότες μας και να αφουγκραστούμε καλά την προσδοκία τους, την τρέχουσα θέση της εταιρίας τους, τη λειτουργία του σκάφους που μας ζητούν, τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια, επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε κατά πολύ την προσδοκία τους.

Στα ιδιωτικά έργα είμαστε διακριτικοί, και κύρια προτεραιότητά μας είναι μέσα από την δουλειά μας, να εκφράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους εργοδότες μας.

Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και έχουμε κτίσει ήδη πολλά πλοία σε διαφορετικά ναυπηγεία διεθνώς.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Αποτύπωση: Ετοιμάζουμε σχέδια υφιστάμενης κατάστασης στα υφιστάμενα yacht ή πλοία, σε συνεργασία με ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες με όλο τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό.
Συγκρότηση Προγράμματος: Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, αν μας ζητηθεί, βοηθάμε στη συγκρότηση του προγράμματος του πλοίου ή του σκάφους: τον απαιτούμενο χώρο για κάθε χρήση, την οργάνωση των χώρων, υπολογίζοντας παράλληλα μελλοντικές ανάγκες. Αυτό το στάδιο απαιτεί πολλή έρευνα από τη μεριά μας και στενή επικοινωνία με τον πελάτη, και είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
Αρχική Μελέτη: Σε αυτό το πρώτο στάδιο της μελέτης ετοιμάζουμε αρχικά σχέδια και αρχική εκτίμηση κόστους, αν ζητηθεί.
Οριστική Μελέτη: Σύμφωνα με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του εργοδότη, οριστικοποιούμε τα σχέδια.
Μελέτη Εφαρμογής: Στα οριστικά σχέδια προστίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του έργου, ώστε να υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφορία για τον εργολάβο.
Συγκέντρωση Προσφορών Εργολάβων/Υπεργολάβων/Προϋπολογισμός: Υποστηριζόμαστε από ένα μεγάλο δίκτυο εργολάβων και υπεργολάβων, εξειδικευμένων στο marine χώρο, και έχουμε τη δυνατότητα συγκέντρωσης προσφορών εκ μέρους των πελατών μας.
Επίβλεψη: Επιβλέπουμε την κατασκευή ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα πραγματοποιούνται βάσει των σχεδίων μας.
Eπιλογή Υλικών και Επίπλωσης: Προδιαγράφουμε ότι αφορά το interior και ετοιμάζουμε χρωματικές καρτέλες ανά χώρο επέμβασης.

Τα παραπάνω στάδια/υπηρεσίες είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να απομονωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου και τις επιθυμίες του εργοδότη μας. Με το πέρας του έργου, οργανώνουμε ένα πλήρες τεύχος με όλα τα as fitted σχέδια, προδιαγραφές, 3D και όποιο άλλο σχετικό υλικό και το παραδίδουμε στους εργοδότες μας για μελλοντική συντήρηση. Επιπλέον διατηρούμε πλήρες αρχείο με όλα μας τα έργα ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στα επόμενα χρόνια με οποιαδήποτε αλλαγή, επιδιόρθωση, ή ό,τι άλλο μας ζητηθεί σχετικά με το έργο.

Land project services

Παράλληλα με τα marine έργα μας, έχουμε εμπειρία 25 χρόνων και ένα μεγάλο όγκο land έργων διαφορετικών χρήσεων.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και τη διαχείριση σύνθετων κτιριακών έργων, ξενοδοχείων, εστίασης, γραφείων, ιδιωτικών κατοικιών, ή για εμπορική εκμετάλλευση (Airbnb), κτιρίων εμπορικών χρήσεων και όχι μόνο. Μας αρέσουν ιδιαίτερα οι προκλήσεις και η εξερεύνηση συγγενικών με τη δουλειά μας αντικειμένων, γι’αυτό έχουμε ασχοληθεί με την ανάπτυξη πρωτότυπων concept, με γραφιστικές εφαρμογές ακόμα και σχεδιασμό προϊόντων.

Συμβαίνει συχνά οι εργοδότες των marine έργων μας, ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας στα σκάφη ή τα πλοία τους, να μας ζητήσουν να αναλάβουμε τον επανασχεδιασμό των γραφείων τους, των νέων κτιρίων των εταιριών τους ή και των ιδιωτικών τους κατοικιών.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα και σε κάθε συνεργασία μας αφουγκραζόμαστε με προσοχή τις απαιτήσεις των εργοδοτών μας.

Στα ιδιωτικά έργα είμαστε πολύ διακριτικοί, εχέμυθοι και πολύ περισσότερο, μέσα από την δουλειά μας, προσπαθούμε να εκφράσουμε όσο καλύτερα τους εργοδότες μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Αποτύπωση: Ετοιμάζουμε σχέδια υφιστάμενης κατάστασης στα υφιστάμενα κτίρια, σε συνεργασία με ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες με όλο τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό.
Συγκρότηση Κτιριολογικού Προγράμματος: Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, αν μας ζητηθεί, βοηθάμε στη συγκρότηση του κτιριολογικού προγράμματος του project τους: τον απαιτούμενο χώρο για κάθε επιθυμητή χρήση, την οργάνωση των χώρων, υπολογίζοντας παράλληλα πιθανές μελλοντικές ανάγκες. Αυτό το στάδιο απαιτεί πολλή έρευνα από τη μεριά μας και στενή επικοινωνία με τον πελάτη.
Αρχική Μελέτη: Σε αυτό το πρώτο στάδιο της μελέτης ετοιμάζουμε αρχικά σχέδια και αρχική εκτίμηση κόστους, αν ζητηθεί.
Οριστική Μελέτη: Σύμφωνα με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του εργοδότη, οριστικοποιούμε τα σχέδια.
Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
Μελέτη Εφαρμογής: Στα οριστικά σχέδια προστίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του έργου, ώστε να υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφορία για τον εργολάβο.
Συγκέντρωση Προσφορών Εργολάβων/Υπεργολάβων/Προϋπολογισμός: Υποστηριζόμαστε από ένα μεγάλο δίκτυο εργολάβων και υπεργολάβων, και έχουμε τη δυνατότητα συγκέντρωσης προσφορών για την κατασκευή των σχεδίων μας εκ μέρους των πελατών μας.
Επίβλεψη: Επιβλέπουμε την κατασκευή ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα πραγματοποιούνται βάσει των σχεδίων μας.
Eπιλογή Υλικών και Επίπλωσης: Προδιαγράφουμε ό,τι αφορά το interior και ετοιμάζουμε χρωματικές καρτέλες ανά χώρο επέμβασης.

Τα παραπάνω στάδια/υπηρεσίες είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να απομονωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου, και τις επιθυμίες του εργοδότη μας. Με το πέρας του έργου, οργανώνουμε ένα πλήρες τεύχος με όλα τα as fitted σχέδια, προδιαγραφές, 3D και όποιο άλλο σχετικό υλικό και το παραδίδουμε στους εργοδότες μας για μελλοντική συντήρηση. Επιπλέον διατηρούμε πλήρες αρχείο με όλα μας τα έργα και ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στα επόμενα χρόνια με οποιαδήποτε αλλαγή, επιδιόρθωση, ή ό,τι άλλο μας ζητηθεί σχετικά με το έργο.

International awards
 1. M/Y Christina O Image

  M/Y Christina O

  Show Boats Award, Best Refit 2001

  Στις 27 Ιουνίου του 2002, το M/Y Christina O, το μυθικό ιδιωτικό yacht του Αριστοτέλη Ωνάση, βραβεύτηκε σαν το yacht με την καλύτερη, παγκοσμίως ανακαίνιση του 2001. H τελετή έλαβε χώρα στο Μονακό, σε μια διοργάνωση του περιοδικό yachting ShowΒoats International. Aπέσπασε πολύ θετικά σχόλια από τους επισκέπτες, ειδικούς και μη, φωτογραφήθηκε και παρουσιάστηκε στα μεγαλύτερα περιοδικά yachting. Οι προσδοκίες των ιδιοκτητών και όλων εκείνων που γνώριζαν το σκάφος και την τεράστια φήμη του υπερκαλύφθηκαν με την βράβευση του και την μετέπειτα επιτυχημένη πορεία του.

   

 2. RoPax Elyros

  Shippax Award, Ferry Conversion 2009

  Το πολυτελές Elyros ήρθε στην ιδιοκτησία της ΑΝΕΚ LINES το 2007. Στην τελετή Shippax 2008 απέσπασε το διεθνές βραβείο Best Ferry Conversion για εκείνη τη χρονιά. Στον πολύ σύντομο χρόνο της μετασκευής του, μεταμορφώθηκε στο ωραιότερο πλοίο της γραμμής Πειραιάς-Κρήτη.

 3. RoPax Blue Star Patmos

  Shippax Award, Exceptional Design Qualities 2012

  Τον Απρίλιο του 2013, στο ετήσιο συνέδριο Ferry Shipping που έλαβε χώρα στο Rotterdam, το RoPax Blue Star Patmos, απέσπασε δυο βραβεία: ένα για το συνολικό σχεδιασμό του πλοίου, και ένα για την εξαιρετική αισθητική των χώρων του. Η τελετή βράβευσης διοργανώθηκε από τον Σουηδικό εκδοτικό οίκο “Shippax Information”, ειδικό στην επιβατική ναυτιλία διεθνώς.

 4. RoPax Fior di Levante

  Shippax Award, Total Design & Company Branding 2015

  Το RoPax Fior di Levante, απέσπασε το 2015 το βραβείο Shippax για την ακεραιότητα και δημιουργικότητα του συνολικού design, εσωτερικά και εξωτερικά, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής ταυτότητας. Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στις 13 Απριλίου 2016, κατά τη διάρκεια του Shippax Ferry Shipping Conference στο κρουαζιερόπλοιο Silja Symphony.

 5. Levante Ferries

  Lloyd's List Greek Shipping Awards, Passenger Line of the Year 2019

  Η πολύ επιτυχημένη ναυτιλιακή εταιρεία Levante Ferries, επαναλαμβανόμενος πελάτης μας, μας έχει τιμήσει επιλέγοντάς μας για το design του στόλου της από την ίδρυσή της το 2014. Στη 16η απονομή των Lloyd’s List Greek Shipping Awards, η Levante Ferries απέσπασε το βραβείο "Best Passenger Line of the Year 2019".

 6. World Champion Jet, Seajets

  Lloyd's List Greek Shipping Awards, Ship of the Year 2019

  To 2019, η Seajets, μας εμπιστεύτηκε να σχεδιάσουμε τη μερική ανακαίνιση του HSC World Champion Jet, το οποίο κατέχει ρεκόρ Guinness για την ταχύτητά του. Aργότερα την ίδια χρονιά, το World Champion Jet της SEAJETS βραβεύτηκε ως «Ship of the Year» στα διεθνούς κύρους βραβεία «Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2019», και ήταν το πρώτο ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που απέσπασε το βραβείο αυτό.

 7. Aero 1,2,3 Highspeed

  Lloyd's List Greek Shipping Award, Ship of the Year 2022

  Τα Aero 1,2,3 Highspeed Catamarans που σχεδιάσαμε για την Hellenic Seaways, θυγατρική εταιρία της Attica Group, απέσπασαν το βραβείο των «πλοίων της χρονιάς» για το 2022 από τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards.

 8. RoPax Smyrna di Levante

  Shippax Award, Best Retrofit 2023

  Το RoPax Fior di Levante, απέσπασε το 2023 το βραβείο Shippax για την καλύτερη μετασκευή. Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου 2023, στο κρουαζιερόπλοιο Cruise Barcelona της Grimaldi Lines κατά τη διάρκεια του Shippax Ferry Shipping Conference.

Would you like to discuss a project?
Stay-up-to date
Keep up-to-date with latest news, behind the scenes and more.
VISIT
Tataki 41
166 75, Glyfada, Greece
E-MAIL
SOCIAL
© 2024 molindris + associates. All rights reserved. - Όροι χρήσης
c BACK TO TOP